cabernet sauvignon

/Tag: cabernet sauvignon

Cabernet Sauvignon, Atelje vina Šapat

Naziv vina: Cabernet Sauvignon Berba: 2013 Sorta: Cabernet Sauvignom Oblast: Fruškogorsko vinogorje, Srbija Proizvođač: Atelje vina Šapat Sadržaj alkohola: 13,5%   Vino ima intenzivnu crvenu boju sa skoro narandžastim odsjajem na obodu, odlične je bistrine i lagano pokretljivo u čaši. U primamljivom mirisu lepo su ukomponovane note hrastovine i bobičastog voća, naročito zrele crne trešnje a [...]

2015-12-25T08:40:13+00:00 decembar 25th, 2015|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Cabernet Sauvignon, Podrum Do kraja sveta

Naziv vina: Cabernet Sauvignon Berba: 2011 Sorta: Cabernet Sauvignon Oblast: Region Fruške gore, Kovilj, Srbija Proizvođač: Podrum Do kraja sveta Sadržaj alkohola: 14,2%   Izražene, duboke crvenopurpurne boje sa svetloljubičastim odsjajem na obodu, dobre pokretljivosti u čaši. U vrlo intenzivnom mirisu prepoznatljivog sortnog karaktera naglašene su note zrelog šumskog voća, sa dominacijom zrele trešnje i šljive, [...]

2015-10-30T21:05:49+00:00 oktobar 30th, 2015|Categories: WS preporuka|Tags: , |0 Comments

Cabernet sauvignon

Kralj pod opsadom „autohtonih“ Rubrika Vinoskop stvorena je sa idejom da se predstave sorte grožđa od kojih nastaju vina kojima smo okruženi. Trudio sam se da izaberemo sorte o kojima se ne govori često, one koje su „drugačije“, manje popularne; one koje nisu „svevremenske“. […]

Broj:
Piše:
2014-11-20T19:42:59+00:00 jul 3rd, 2013|Categories: Vinoskop|Tags: |1 Comment

Cabernet Sauvignon Barrique

Naziv vina: Cabernet Sauvignon Barrique Berba: 2004 Sorta: Cabernet Sauvignon Proizvođač: Rubin Oblast: Kruševačko vinogorje, Srbija Sadržaj alkohola: 12,5 %   Vi­no ima iz­ra­zi­tu ru­bin­cr­ve­nu bo­ju sa bla­go na­ran­dža­stim od­sja­jem, od­lič­ne je bi­stri­ne. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne zre­le voć­ne aro­me cr­nog vo­ća, me­đu ko­ji­ma do­mi­ni­ra no­ta ku­pi­ne, sa fi­nim pri­me­sa­ma hra­sto­vi­ne i za­čin­skog ka­rak­te­ra ko­ji su [...]

Prince

Naziv vina: Prince Berba: 2006 Sorta: Rskavac (Prokupac) Proizvođač: Porodični Podrum Braća Rajković Oblast: Župa, Srbija Sadržaj alkohola: 13,2 %   Vi­no ima du­bo­ku in­te­ziv­nu cr­ve­nu bo­ju sa pur­pur­nim od­sja­jem. Na mi­ri­su su iz­ra­že­ne aro­me šlji­ve i bla­ge no­te va­ni­le, kao i na­go­ve­štaj hra­sto­vi­ne. Pu­nog je te­la i bo­ga­te ta­nin­ske struk­tu­re ko­ja je le­po iz­ba­lan­si­ra­na sa [...]

2011-03-12T18:04:22+00:00 mart 12th, 2011|Categories: WS preporuka|Tags: , , , , , |0 Comments

Calvet Reserve

Naziv vina: Calvet Reserve Berba: 2008 Sorta:  Merlot, Cabernet Sauvignon Proizvođač: Maison Calvet Bordeaux Oblast: Bordeaux, Francuska Sadržaj alkohola: 12,5 % Vino ima prepoznatljivu rubincrvenu boju sa veoma svetlim odsjajem i odlične je prozirnosti. Miris je veoma intenzivan, sa naglašenim aromama crvenog bobičastog voća među kojima dominira nota ribizle, a koje su u lepom skladu sa [...]

2011-03-12T17:43:50+00:00 decembar 24th, 2010|Categories: WS preporuka|Tags: , , , , |0 Comments