Restorani

/Restorani

Eyck Zimmer, direktor kuhinje beogradskog hotela Square Nine Beograd

Dnevnik kulinarske elegancije Nakon Londona, Mančestera, Berlina i Hongkonga, nedavno je i Beograd postao kulinarska inspiracija Eycka Zimmera, čuvenog chefa a ujedno i novog direktora kuhinje (culinary director) hotela Square Nine Beograd. Ovaj višestruko nagrađivani šef kuhinje (Najbolji kuvar Britanije 2006. i Najbolji kuvar Portugalije 2008…) karijeru je započeo u Erfurtu u Istočnoj Nemačkoj, a nakon [...]

2018-06-16T10:55:44+00:00 jun 10th, 2018|Categories: Novi broj, Restorani|Tags: |0 Comments

Restoran Bevanda, Opatija

Kada je pre šest godina započeta rekonstrukcija kultnog restorana Bevanda u okviru istoimenog hotela u opatijskoj luci, jedna od najvećih želja vlasnika i menadžmenta bila je da unutar samog restorana stvore jedno posebno mesto u kojem će se čuvati i negovati najbolja svetska vina i u kojem će najbolji gosti dobiti poseban tretman. Bevanda je oduvek [...]

2018-06-16T11:08:48+00:00 jun 6th, 2018|Categories: Novi broj, Restorani|Tags: , |0 Comments

Ćatovića mlini

Sigurna luka dobrih ukusa Svake godine Jadransku obalu zapljusne neki novi gastronomski talas, najezda novih restorana i ukusa; dođu, zapljusnu nas, opčine nakratko, a zatim nestanu zauvek. Na sreću, jedan stari mlin, porodična kuća i poštovanje do neba svog porodičnog nasleđa bili su dovoljni za rađanje dugovečnog utočišta crnogorskog gostoprimstva – konobe Ćatovića mlini; jedne od [...]

2017-03-11T22:24:10+00:00 decembar 29th, 2016|Categories: Restorani|Tags: |0 Comments

Restoran Šaran

Buđenje hedonizma na Zemunskom keju U restoran Šaran na Zemunskom keju ne možete da odete bez izvesnog predubeđenja. Tako je to sa domaćinskim kućama, čiji život ne diktiraju ni vlasnici ni gosti, nego tradicija. U ovom slučaju duga čitavih 137 godina. Dakle, to mesto na kojem se na specifičan način ukrštaju austrougarska arhitektura i mediteranska atmosfera [...]

2014-11-20T19:32:07+00:00 maj 8th, 2012|Categories: Restorani|Tags: |0 Comments

Restoran Bella Napoli

Dunavski šarm ukusa Italije Na samom ulazu u restoran Bella Napoli, smešten na obali Dunava, stiče se neodoljivi utisak da ste se obreli u nekom od kutaka romantičnog Napulja. Što i ne čudi, s obzirom na to da su enterijer i letnja bašta ovog zemunskog restorana kreirani u saradnji sa scenografima koji su se svojski potrudili [...]

2014-11-19T22:43:18+00:00 decembar 24th, 2011|Categories: Restorani|Tags: |0 Comments

Gostilna pri Lojzetu, Dvorac Zemono – Vipavska dolina, Slovenija

Čud­no­va­ti per­for­man­si u te­a­tru uku­sa Si­gur­no je da pre­te­ru­ju oni ko­ji ka­žu da hra­na mo­že da pri­ča, da mo­že da iza­zo­ve uz­bu­đe­nje rav­no jed­nom ja­kom do­ži­vlja­ju, da mo­že da iz­gle­da kao pra­vo umet­nič­ko de­lo, da mo­že da mi­ri­še ta­ko da vas pro­sto oma­mi, da mo­že da iza­zo­ve jed­no po­seb­no du­šev­no sta­nje dok je­de­te… Ta­ko smo mi­sli­li, [...]

2011-12-29T08:55:28+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Restorani|2 Comments

Restoran Ćatovića mlini

Važno mesto na mapi Boke Kotorske Ukoliko se nađete u Boki Kotorskoj, na putu između Kotora i Herceg Novog, osim obaveznog zaustavljanja na semaforima i znakovima stop godinama se već nekako podrazumeva i zaustavljanje u Morinju, tačnije u restoranu Ćatovića mlini, naročito u ovo doba godine, kada je Morinj sav u zelenom, bogat rastinjem, jer se [...]

2011-12-29T08:56:48+00:00 jul 6th, 2011|Categories: Restorani|Tags: , , , , , , |2 Comments

Nacionalna kafana Kovač

Ka­fa­na do­brih uku­sa Po­zna­ta po kri­la­ti­ci „Jed­nom Ko­vač – uvek Ko­vač, jed­nom ka­fa­na – uvek ka­fa­na“, na­ci­o­nal­na ka­fa­na pra­vih srp­skih do­ma­ći­na ar­ha­ič­no na­zva­na Ko­vač, pra­vo je me­sto za pod­se­ća­nje na ono naj­bo­lje što Sr­bi­ja ima da po­nu­di. Sme­šte­na po sta­rim obi­ča­ji­ma po­red dru­ma, svo­jim am­bi­jen­tom, bo­ga­tom na­ci­o­nal­nom ga­stro­nom­skom po­nu­dom i po­seb­nim bal­kan­skim šme­kom vra­ća nas u [...]

2011-03-12T16:33:28+00:00 mart 12th, 2011|Categories: Restorani|Tags: , , |0 Comments

Restoran Tribeca

Osoblje restorana Tribeca, koji nesmanjenim intenzitetom privlači goste od samog otvaranja, spremno je za zimsku sezonu. Bilo da se odlučite da sednete u deo koji podseća na engleski Soho, osvojite italijansku „regiju“ Mala Italija, ili se razbaškarite u udobnim foteljama orjentalno dekorisane galerije, jedno ostaje isto: ne samo da ćete uživati u originalno osmišljenom enterijeru, već [...]

2011-03-14T14:48:27+00:00 decembar 23rd, 2010|Categories: Restorani|Tags: , |0 Comments

Svima nam je potrebna noc u „Vodnjanki“

U Istri, posebno na obali, ima restorana čije su reputacije regionalne, a neki, kao „Valsabbion“ u Pješčanoj uvali kod Pule, u koji svetski poznati ljudi dolaze brodovima, helikopterima i avionima samo da jedu, poznati su u čitavom svetu. U Beogradu, medutim, kada sam prijatelju rekao da idem u Vodnjan, rekao je: „Obavezno idi u Vodnjanku“. Bez [...]

2010-11-29T10:13:58+00:00 novembar 29th, 2010|Categories: Restorani|Tags: , , |0 Comments
Load More Posts