Business Club

/Business Club

Mihailo Janković, generalni direktor kompanije Knjaz Miloš A.D.

Tradicija mineralnog lidera Nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profesionalno iskustvo sticao je u velikim međunarodnim kompanijama; sedam godina proveo je u kompaniji British American Tobacco, u kojoj je posle pet godina rada na različitim pozicijama u Srbiji postao komercijalni direktor za tržišta Slovenije, Hrvatske i BIH. Početkom 2008. godine Mihailo Janković [...]

2014-11-20T19:41:36+00:00 septembar 12th, 2012|Categories: Business Club|Tags: , |1 Comment

Rastko Ulić

Strategija brzih odluka Nakon završetka studija na Univerzitetu u Novom Sadu, Rastko Ulić odlazi na postdiplomske studije Univerziteta za mir i razvoj pri Ujedinjenjim nacijama. Paralelno se razvija i njegova profesionalna karijera, i to prvo na poziciji direktora marketinga Studio Moderna za Srbiju i Crnu Goru. Nakon toga, radio je kao izvršni direktor i partner u [...]

2014-11-20T19:35:10+00:00 jul 2nd, 2012|Categories: Business Club|Tags: , |0 Comments

Miljan Kavedžić

direktor pravne službe i član IO JTI Marketing and Sales d.o.o. Poslovanje po kaizen principu Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, prva radna iskustva stekao je u bankarskom sektoru. Počeo je kao pripravnik u Societe Generale banci, da bi osmogodišnju karijeru u bankarskom sektoru završio kao rukovodilac Sektora za tržišnu podršku Hypo Alpe [...]

2014-11-20T19:33:12+00:00 decembar 24th, 2011|Categories: Business Club|Tags: , |0 Comments

Andrea Simoncelli

Snaga osigurane budućnosti Andrea Simoncelli rođen je u Rimu gde je diplomirao ekonomiju, a zatim završio i finansije na London School of Economics. Bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Torinu i Parmi. Ubrzo nakon što je završio studije pridružio se Fiatu kao ekonomski pomoćnik predsedniku Uprave. Osamdesete provodi u Narodnoj Republici Kini kao glavni predstavnik [...]

2011-12-24T09:51:11+00:00 oktobar 31st, 2011|Categories: Business Club|0 Comments

Srđan Janićijević

Preduzetništvo plemenitih namera Srđan Janićijević, poslovni je savetnik i generalni direktor preduzeća Komon Sens. Osnivač je Mokrogorske škole menadžmenta ali i mnogih drugih zanimljivih projekata. Po obrazovanju pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom na vodećim upravljačkim pozicijama u različitim multinacionalnim, regionalnim i lokalnim  kompanijama širom sveta. Nakon deset godina provedenih u kompaniji Philip Morris u Lozani, Moskvi i [...]

2011-11-01T07:50:26+00:00 septembar 7th, 2011|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments

Cherif Moujabber

Režiser sajamskih predstava Cherif Moujabber jedan je od vodećih svetskih eksperata za pripremu kompanija iz sektora delikatesne hrane za nastupe na specijalizovanim sajmovima i razvoj novih tržišta. Uz to, glavni je konsultant Američke nacionalne asocijacije za promet proizvoda delikatesne hrane koja je kreirala koncept čuvenih Fancy Food Show sajmova u SAD. Nedavno je imenovan za jednog [...]

2011-09-07T21:00:25+00:00 jul 6th, 2011|Categories: Business Club|Tags: , , , |0 Comments

Veronika Puncheva

Brzi voz biznis prodaje Veronika Puncheva, nakon šest godina provedenih u predstavništvu nemačke kompanije BASF u Sofiji, prešla je u kompaniju Metro Cash & Carry, u kojoj je već trinaest godina. Prvo u Bugarskoj, a zatim i u Ukrajini, evropskim zemljama gde je bila zadužena za nabavku prehrane, a nakon iskustava stečenih na poziciji člana Upravnog [...]

2011-07-06T15:49:17+00:00 maj 9th, 2011|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments

Marek Slačik

Iza­zo­vi fer-plej ko­mu­ni­ka­ci­ja Pro­fe­si­o­nal­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo je kao brend me­na­džer u kom­pa­ni­ja­ma ko­je se ba­ve pro­da­jom ro­be ši­ro­ke po­tro­šnje, po­što je di­plo­mi­rao na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Pra­gu. U in­du­stri­ji mo­bil­nih te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja je od 2001. go­di­ne, a u Te­le­nor je do­šao iz Mic­ro­sof­ta, sa po­zi­ci­je me­na­dže­ra mo­bil­nih re­še­nja za sred­nju Evro­pu. […]

Broj:
2011-05-10T11:16:45+00:00 mart 12th, 2011|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments

Božo Prelević

S one strane vlasti Posle završenog Pravnog fakulteta u Beogradu, Božo Prelević profesionalnu karijeru započinje kao novinar radija Studio B. Zatim postaje sudski pripravnik, a potom prelazi na mesto sudije Petog opštinskog suda u Beogradu. Godine 1999. protivzakonito je razrešen dužnosti, a 5. oktobra 2000. postaje ministar Unutrašnjih poslova u Vladi Srbije. Bio je i predsednik [...]

2011-03-14T14:48:42+00:00 decembar 23rd, 2010|Categories: Business Club|Tags: , , |0 Comments

Miloš Đurković

ICT je biznis budućnosti Nakon završenih studija elektrotehnike profesionalnu karijeru započinje u kompaniji „Ei Pupin GTE“ koja je bila join-venture sa američkom kompanijom „GTE“, zatim u „Spinnakeru“, pa u kompaniji „Cisco Systems“. Od pre šest meseci Miloš Đurković je generalni direktor američke kompanije „IBM“ za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju […]

Broj:
2010-11-25T16:28:39+00:00 novembar 24th, 2010|Categories: Business Club|Tags: , |2 Comments
Load More Posts